ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข ๗ และเรือเจ้าท่า ๒๗ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.7 และเรือเจ้าท่า 27 สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกี่ยวข้องการค้าและเกษตร (สำนักงานใหญ่) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๕๑,๑๔๐.๐๐  บาท 

วันที่:29 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ