ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข ๗ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ ได้มีโครงการซื้อวัสดุ ๔  รายการ  เพื่อใช้กับเรือเจ้าท่า ข.7 และเรือเจ้าท่า 27 สำหรับการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำท่าเรือทัวร์ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

วัสดุ จำนวน  ๔ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านซิน เลี่ยน ฮวด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน  ๑๔,๓๒๖.๐๐  บาท 

วันที่:29 มกราคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ