ประกาศหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือเก่า) จังหวัดกระบี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมทำชุด Generator เรือ จท.ป.103 จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติงานที่หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำคลองอ่าวน้ำเมา (ท่าเรือเก่า) จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:27 มีนาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ