ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพื้นที่ จ. ประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง (81.10.15.07) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:25 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ