ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:20 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ