ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (72.10.15.01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:01 มีนาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ