ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเอกสารและพัสดุ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จังหวัดสงขลา ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:09 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ