ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:15 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ