ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณะกรมเจ้าท่า ในเขตพื้นที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๔ จังหวัดสงขลา ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:30 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ