ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:30 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ