ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๗ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณห้วยบ่อแก หมู่ที่ ๑๔ ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:18 ธันวาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ