ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ (ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้าย และอื่นๆ) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 จ. สงขลา จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:04 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ