ประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4 เรื่อง ประกวดราคาราคาจ้างก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ (ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ทางลาด ป้ายและอื่นๆ)สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4 จ.สงขลา จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่:30 พฤศจิกายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ