ประกาศสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโป๊ะบรรทุกรถขุด สข.5 สำหรับขุดลอกร่องน้ำคลองธรรมชาติ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ลำ และรถขุด สข.6 สำหรับขุดลอกร่องน้ำชุมชนบ้านเขาเขียว หมู่ที่ 1 อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ลำ

วันที่:25 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ