ประกาศสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า 802 จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:22 พฤษภาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ