ประกาศสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๘๐๒ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:30 กันยายน 2562

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ