ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 3 คัน เพี่อใช้ในการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำปิง ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ (22.10.15.26) โดยวิธีสอบราคา

วันที่:04 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ