ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาเช่าโป๊ะเหล็กสำหรับบรรทุกรถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 1 ลำ และรถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำต้นน้ำบางปะกง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่:13 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ