ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำน่าน ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (๒๒.๑๐.๑๕.๒๖)

วันที่:17 พฤษภาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ