ประกาศสอบราคาเช่าโป๊ะ (Back Hoe) จำนวน 1 ลำ เพื่อใช้ในการขุดลอกร่องน้ำเกาะลิดี (ร่องใน) อำเภอระงู จังหวัดสตูล

วันที่:18 พฤษภาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ