ประกาศสอบราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 3 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 9 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำมูล จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำมูล จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่:11 มีนาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ