ประกาศสอบราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) จำนวน 4 คัน เพื่อใช้ในการขุดลอกแม่น้ำยม หมู่ที่ 6 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดเเพร่

วันที่:08 เมษายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ