ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:22 ตุลาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ