ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำอิง บ้านพวงพะยอม หมู่ที่ 5 ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:27 ตุลาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ