ประกาศร่าง TOR งานซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมเครื่องยนต์ขับ (เจ้าท่า จ.๑) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

วันที่:08 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ