ประกาศร่าง TOR งานซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:25 พฤศจิกายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ