ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๗ และเรือเจ้าท่า ๒๗ รวม ๕๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:10 พฤศจิกายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ