ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณคลองท่าต้นสน ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:12 พฤศจิกายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ