ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์ของกองคลัง จำนวน ๒ ลำ (เรือยนต์ตรวจการณ์ ๒๐๕ และเรือยนต์ตรวจการณ์ ๒๐๗)

วันที่:26 พฤศจิกายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ