ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ผ.๔, เรือเจ้าท่า ผ.๔๐๑, เรือเจ้าท่า ผ.๔๐๒ และเรือเจ้าท่า ผ.๔๐๓ รวม ๘๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:08 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ