ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ผ.๓, เรือเจ้าท่า ผ.๓๐๑, เรือเจ้าท่า ผ.๓๐๒ และเรือเจ้าท่า ผ.๓๐๓ รวม ๘๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

วันที่:08 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ