ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๔๗ และเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๔๙ รวม ๑๑๘ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

วันที่:17 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ