ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๒๑ และเรือเจ้าท่า ๒๒๑ รวม ๔๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:17 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ