ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ผ.๒, เรือเจ้าท่า ผ.๒๐๑, เรือเจ้าท่า ผ.๒๐๒ และเรือเจ้าท่า ผ.๒๐๓ รวม ๗๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)


วันที่:23 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ