ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน และอาคารชุดพักอาศัยรวม ๑๐ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒ พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:25 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ