ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์ของกองคลัง จำนวน ๒ ลำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่๒)


วันที่:25 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ