ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๒๓ และเรือเจ้าท่า ๒๒๓ รวม ๕๗ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:07 มกราคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ