ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย ขนาด ๑๐ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุพรรณบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:30 มกราคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ