ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ ๑ (ตอนที่ ๑) บริเวณช่วง กม. ๔+๐๐๐ ถึง กม. ๖+๐๐๐ และ กม. ๒๓+๐๐๐ ถึง กม. ๒๙+๕๐๐ ระยะทางประมาณ ๔,๕๐๐ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:04 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ