ประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำเขาตะเกียบ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:05 กุมภาพันธ์ 2558

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ