ประกาศร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนภูมิภาค (๘๑.๑๑.๒๒.๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:25 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ