ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องรับ – ส่ง วิทยุชนิดมือถือ จำนวน 50 อัน

วันที่:22 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ