ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2564 เพื่อขึ้นทะเบียนป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส.

ประกาศรายชื่อผู้เข้าทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2564

เพื่อขึ้นทะเบียนป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส.


รายชื่อผู้เข้าทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2564 เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการที่มีวงเงินไม่เกินห้าแสนบาท
รายชื่อผู้ประสงค์เข้าทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรจาก สสส. เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
โครงการที่มีวงเงินเกินห้าแสนบาทขึ้นไป ประจำปี 2564

 

 

หมายเหตุ : Link การเข้าสอบจัดส่งให้ทาง E-mail (Gmail) ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2564 หากไม่ได้รับ E-Mail ภายในวันที่ดังกล่าว

กรุณาติดต่อ thaihealth2021@gmail.com, thaihealth2564@gmail.com, wiraporn@thaihealth.or.th โทร. 02-343-1500

 

Download : คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ (คู่มือผู้รับทุนฉบับใหม่ ประกาศใช้ ก.พ.2564)

www.thaihealth.or.th/Content/54249-html

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ