ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 สอบราคาจ้างเหมาจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการพิจารณาอนุญาต โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 ของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด


วันที่:18 มีนาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ