ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตุณสมบัติตามเอกสารส่วนที่ 1 งานขายทอดตลาดรอบังคับกระแสน้ำที่ได้จากการรื้อถอนในแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 112 แห่ง

วันที่:04 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ