ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสาขา (ลำตะโคง ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:20 สิงหาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ