ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:02 ตุลาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ