ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตามโครงการติดตั้งสถานีตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องช่วยการเดินเรือ DGPS บริเวณอ่าวไทยตอนบน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:22 ธันวาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ