ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาซื้อกล่องพลาสติกทึบแบบมีล้อขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๒๓๕ ใบ และกล่องพลาสติกทึบแบบมีล้อขนาด ๑๓๕ ลิตร จำนวน ๗๑๐ ใบ (๒๔.๑๑.๒๔.๐๔)

วันที่:18 กรกฎาคม 2560

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ