ประกาศราคากลาง งานจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเล ที่ร่องน้ำสงขลา (ร่องนอก) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:31 กรกฎาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ